PIT-39 2013/2014
Pobierz darmowy program

Witamy Państwa na MojPIT.com!
Znajdą Państwo u nas sprawdzony, darmowy program do PIT za 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji można wypełnić PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także wszelkie załączniki obowiązujące w rozliczeniu 2013/2014.

PIT szybciej

Wiesz, że możesz wypełnić PIT zdecydowanie szybciej? Nawet w 5 minut? Pobierz nasz darmowy program do PIT lub wypełnij PIT przez internet.

Druki załączników PIT

Poniżej mogą Państwo pobrać druki załączników PIT obowiązujących w rozliczeniu za 2013 rok:

Druk PIT-28 2013 PIT/B
Wypełnianie PIT-28 instrukcja PIT/D
PIT/ZG PIT/O
PIT/ZG PIT/M
PIT/ZG PIT-2K
PIT/ZG PIT/Z
PIT/ZG PIT/ZG

Załączniki PIT 2013

W serwisie mojpit.com znajdą Państwo druki PIT za 2013 rok, a także formularze zalączników. Poniżej zamieszczamy informacje o każdym z załączników, a także druki do pobrania i wydrukowania.

PIT/B

PIT/B stosuje się tylko i wyłącznie przy formularzach PIT-36 oraz PIT-36L. Wypełniają go podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18-32 proc.) lub wybierający podatek liniowy (19 proc.). W deklaracji tej należy wykazać przychody, koszty, dochód uzyskane z działalności prowadzonej samodzielnie lub jako wspólnik w spółce nie mającej osobowości prawnej.
Używamy w: PIT-36.

PIT/D

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla rozliczających się za pomocą formularzy PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Wypełniają go osoby stosujące ulgi budowlane nabyte w latach ubiegłych. W formularzu tym należy umieścić informacje o wydatkach dotyczących np. ulgi odsetkowej, czyli spłaty odsetek od kredytu (lub też pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe.
Używamy w: PIT-28, PIT-36, PIT-37.

PIT/O

Załącznik PIT/O związany jest z formularzami PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. To właśnie w tym druku zamieszcza się informacje dotyczące ulg i odliczeń przysługujących podatnikowi. Zamieszcza się tutaj zarówno ulgi odliczane od dochodu jak i ulgi odliczane od podatku. W PIT/O nie umieszcza się wydatków na cele mieszkaniowe, odliczeń na składki ZUS, zdrowotne ani też kosztów uzyskania przychodu.
Używamy w: PIT-28, PIT-36, PIT-37.

PIT/M

Druk PIT/M związany jest wyłącznie z jednym formularzem podatkowym - PIT-36. Stosuje się go w przypadku, w którym podatnik dolicza do własnego dochodu dochody małoletnich dzieci. W załaczniku tym należy dokładnie wykazać wartość zarobku uzyskanego przez dziecko. Należy pamiętać, że nie zamieszcza się tutaj np. dochodów z pracy dziecka, które to wykazywane są na odrębnej deklaracji składanej przez nieletniego.
Używamy w: PIT-36.

PIT-2K

Deklarację PIT-2K dołącza się do zeznania rocznego tylko jeden raz - w roku w którym rozpoczęliśmy korzystanie z ulgi odsetkowej. Wykazuje się w nim faktyczną wysokość wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Składa się go razem z załącznikiem PIT/D do formularzy PIT 37, PIT-36 lub też do PIT-28.
Używamy w: PIT-28, PIT-36, PIT-37.

PIT/Z

PIT/Z to deklaracja, która dołączana jest jedynie do deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L. Stosować ją mogą osoby, które korzystają z udogodnienia jakim jest kredyt podatkowy. Rozwiązanie to zwalnia podatnika z odprowadzania zaliczek na podatek w danym roku podatkowym, zaś suma ta rozłożona zostaje na raty na okres pięciu lat.
Używamy w: PIT-36.

PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG dołącza się do deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Stosuje się go, aby wykazać przychody uzyskiwane w ramach pracy wykonywanej za granicą. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wypełniają go podatnicy, których wypłaty dokonywane są przez podmioty zagraniczne, co zwalnia z obowiązku wypełniania załącznika np. osoby przebywające w delegacji.
Używamy w: PIT-36, PIT-38, PIT-39.