Program PIT-37
PIT-37 za 2014 rok

Witamy Państwa na MojPIT.com!
Znajdą Państwo u nas sprawdzony, darmowy program do PIT za 2014 rok. Za pomocą naszej aplikacji można wypełnić PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także wszelkie załączniki obowiązujące w rozliczeniu 2014/2015.

PIT-37- na skróty

Z serwisem MojPIT.com łatwo i przyjemnie wypełnisz PIT-37 za 2014. Pobierz darmowy program do PIT-37 lub wypełnij PIT-37 przez internet.

PIT-37 centrum pomocy

W naszym serwisie przygotowaliśmy również druki i poradniki dla osób, które ręcznie chcą rozliczyć PIT-37 za 2014 rok w 2015 roku.

Druk PIT-28 2014 Druk PIT-37
PIT/D PIT/D
PIT/O PIT/O
PIT/ZG PIT-2K

PIT-37

Każdego roku najpopularniejszym formularzem podatkowym jest PIT-37. To właśnie w ten sposób rozlicza się zdecydowanie najszersza grupa Polaków. W ostatnich latach wprowadzono sporo zmian dotyczących zarówno tego formularza, jak i samego opodatkowania. Przyjrzyjmy się najważniejszym informacjom dotyczącym tego druku.

Druk PIT-37 za 2014 rok Druk PIT-37 za 2014 rok Druk PIT-37 za 2014 rok

Pobierz PIT-37.pdf - Wypełnij PIT-37 online - Pobierz program PIT-37

PIT-37- kto go wypełnia?

Do wypełniania druku podatkowego PIT-37 zobowiązane są osoby, które w danym roku podatkowym uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18-32 proc.). Osoby takie nie są zobowiązane do samodzielnego wyliczania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Dotyczy to w szczególności osób, które uzyskały przychody w związku z:

  • uzyskiwaniem wynagrodzenia ze stosunku pracy lub innego stosunku służbowego,
  • pobieraniem emerytur, rent oraz świadczeń czy zasiłków przedemerytalnych,
  • otrzymywanymi zasiłkami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego,
  • działalnością wykonywaną osobiście (np. umowa zlecenie, działalność sportowa),
  • prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi,
  • a także we wszystkich innych tego typu sytuacjach.

Trzeba jednak pamiętać, że osoby takie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Nie mogą również obniżać dochodu o straty z lat ubiegłych, zaś do swojego dochodu doliczać dochodów małoletnich dzieci.

Stawki podatku w PIT-37

Skala podatkowa w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych opiera się na istnieniu wyliczonego progu podatkowego. Próg ten równy jest 85 528 zł - poniżej tej kwoty podatek równy jest 18 proc. przychodu (zmniejszony o 556, 02 zł), natomiast powyżej tej kwoty wynosi on 14 839,02 zł + 32 proc. z nadwyżki powyżej wysokości progu podatkowego.

Do kiedy należy złożyć PIT-37?

Aby złożenie formularza podatkowego odbyło się w sposób poprawny i nie skutkowało w konieczności płacenia kary finansowej lub składania zeznania korygującego, należy przestrzegać wskazanych przez fiskusa terminów. W tym przypadku opisywaną deklarację należy złożyć do fiskusa do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym.

PIT-37 a ulgi podatkowe i odliczenia

Rozliczenie z fiskusem umożliwia stosowanie różnych ulg oraz odliczeń. W przypadku formularza PIT-37 najpopularniejsze są ulga internetowa oraz prorodzinna. W przypadku tej pierwszej, umożliwiającej odliczenie kwoty, którą podatnik przeznaczał na korzystanie z Internetu (maksymalnie 760 zł), należy liczyć się z powolnym wygasaniem ulgi. Osoby które nie korzystały z ulgi mogą z niej skorzystać jeszcze maksymalnie dwa razy, zaś w przypadku osób, które pierwszy raz korzystały z niej w 2012 r., można ją zastosować jeszcze tylko w rozliczeniu za 2014 r.

Rozliczenie za 2014 r. jest również pierwszym, w którym zastosowano tak duże zmiany przy ulgach prorodzinnych. Przede wszystkim odebrano możliwość korzystania z niej małżeństwom, których roczny dochód przekroczył 112 000 zł. Z drugiej strony - rodziny wielodzietne mogą skorzystać z o wiele większych ulg niż w przypadku lat poprzednich. Ulga na trzecie dziecko wzrosła o 50 proc. i wynosi 1 668,6 zł rocznie, zaś na czwarte i każde kolejne wzrosła dwukrotnie i obecnie kształtuje się na poziomie 2224,08 zł rocznie.

Załączniki PIT-37 2014

Tak jak w przypadku pozostałych formularzy podatkowych, również przy PIT-37 może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowych druków - czyli załączników. Wypełnia się je w przypadku stosowania ulg i odliczeń. Są trzy tego typu formularze:

  • PIT/O - stosowany w przypadku stosowania ulg i odliczeń od dochodu lub podatku (takich jak np. wspomniane ulga internetowa lub prorodzinna),
  • PIT/D - w przypadku ulg i odliczeń na wydatki na cele mieszkaniowe,
  • PIT-2K - składany tylko jeden raz, w przypadku pierwszego korzystania z tzw. ulgi odsetkowej.